Om de carnaval in Alphen in goede banen te leiden hebben de Struivenbakkers een leidende rol binnen de Alphense gemeenschap.
Zij zorgen er, samen met hun commissies, voor dat er diverse Carnavals-activiteiten worden ontplooit en onderhouden.
Mooie voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de optocht en het semmelen. Maar zo zijn er nog tal van andere activiteiten die worden georganiseerd.
Kijk voor alle georganiseerde activiteiten rondom Carnaval in onze “Carnavalender”.

In dit menu vind u alles over onze Hofhouding, raad, bestuur en hun commissies. Maar vooral waar zij zoal mee bezig zijn!