Loting van de optochtvolgorde in Café Cuba op woensdag 31 januari
Nog ongeveer tien dagen kan er ingeschreven worden voor de carnavalsoptocht van 2018, alle inschrijvingen moeten binnen zijn voor 24:00 uur op zondag 28 januari.

Loting optochtvolgorde gaat weer openbaar plaatsvinden
In navolging van vorig jaar zal de loting van de optochtvolgorde in het openbaar plaatsvinden.

Op woensdag 31 januari zal deze plaatsvinden vanaf 20:30 uur bij Café Cuba. Alle deelnemers en overige belangstellenden kunnen deze loting “live” aanschouwen. Tot een uur na de loting kan er onderling geruild worden. Echter wel onder de volgende voorwaarden. Ten eerste kan er alleen geruild worden binnen de categorie, waarin men deelneemt. Dus doe je mee in bij de loopgroepen, kun je alleen ruilen met een andere loopgroep. Een andere voorwaarde is dat er alleen geruild kan worden als van beide deelnemers de contactpersoon ter plekke is en de ruiling samen wordt doorgegeven.

Opstellen in de Beukenlaan
In navolging van vorig jaar gaan alle individuelen, duo’s en loopgroepen opstellen in de Beukenlaan, achter de jeugdoptocht. De praalwagens en jong talent, stellen nog wel op in de Schellestraat.

Optocht route
De optochtroute is ongewijzigd ten opzichte van vorige jaar. De optocht begint bij de kruising van de Beukenlaan en de Goedentijd. Vandaar trekt de optocht Struivenlaand in, over de Goedentijd, Raadhuisstraat, Baarleseweg, Engelbertstraat en Stationstraat. De ontbinding van de optocht zal plaatsvinden ter hoogte van Café Welkom.

Inschrijving
De omschrijving per deelnemer mag uit maximaal 150 woorden bestaan, ter vermelding in het programmablad, dat aan het begin van de optocht wordt verspreid. Hoe minder het publiek hoeft te lezen des te meer ze kunnen genieten van de optocht. Inschrijven is mogelijk en wel bij: Jan Kokx; Gastelaar 5. Je kunt er een inschrijfformulier ophalen, invullen en op hetzelfde adres weer inleveren. Tevens is het mogelijk per internet in te schrijven. Zie hier voor op www.struivenbakkers.nl. Hier kun je het inschrijfformulier downloaden, invullen en mailen naar optocht@struivenbakkers.nl. De inschrijving sluit op zondag 28 januari. Op carnavalszondag, 11 februari worden de startnummers uitgereikt in Café Welkom. In de komende weken zullen we een aantal punten toelichten, zodat iedereen, zowel de deelnemers als het publiek, weten waar ze aan toe zijn.

Ophalen nummers
Op zondag 11 februari worden de deelnemers verzocht hun nummer op te halen bij Café Welkom. Dit is tussen 11 en 12 uur in de ochtend, tevens krijgen zij dan de laatste berichten mee over de optocht en het verdere verloop. De categorieën praalwagens, buurtschappen en Jong Talent behoeven hun nummer niet op te komen halen. Zij hebben dan hun nummer al in ontvangst genomen bij het bezoek aan de bouwers van “Prins Sooj den Irste”.

Alcoholvrij
Zoals gebruikelijk, de laatste jaren, is de optocht weer alcoholvrij. Het de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken bij zich te hebben en te gebruiken. Bij overtreding wordt deelname ontzegd en wordt de gehele groep uit de optocht verwijderd. Dit vloeit voort aan de voorwaarde die verstrekt is door de vergunningverlener aan de optocht; De gemeente Alphen en Chaam.

Alaaf!!  Struiven en Struivinnen

De Optochtcommissie van CS De Struivenbakkers

DE STRUIVENBAKKERS INTRODUCEREN

Het Pannement

Ooit heb je de keuze gemaakt om bij C.S. de Struivenbakkers te bedanken en plaats te maken voor anderen. Dit kan verschillende redenen hebben, maar waarschijnlijk mis je het ook wel ergens. De gezelligheid, het delen van sterke verhalen of samen een biertje drinken. Daarom is het Pannement der Struiven opgericht!