Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en we kijken vooruit naar carnaval. Na een onderbreking van twee jaar, is de carnavalsoptocht in Struivenláánd op de dinsdag 21 februari. Onder het motto “Draai ’t is om” van prins “Stubbe den Irste” zal de kleurrijke stoet weer door Alphen trekken.

Openbare loting optochtvolgorde
De loting van optochtvolgorde gaat openbaar plaatsvinden op woensdag 8 februari in ‘Café ’t Raedhuys’, de aanvang is 20:30 uur. Vooraf worden de posities in de optocht bepaald per categorie, op de avond zelf volgt de loting. De winnaars van de Golden Tickets hebben dan de eer om hun positie binnen hun categorie als eerste te kiezen, bij hun aanwezigheid.

Aangepaste optochtroute
De optochtroute is dit jaar aangepast. Zoals gebruikelijk wordt gestart op de kruising Goedentijd-Beukenlaan. Vervolgens trekt de optocht over de Goedentijd en door de Raadhuisstraat. Na de Raadhuisstraat gaat het rechtsaf de Willibrordusstraat in en via de Molenstraat naar het Binckplein, waar de optocht ontbonden wordt. De grote wagens rijden de Zandstraat in, alwaar op de parkeerplaats voor de tennisvereniging afgebouwd wordt.

Inschrijving
Inschrijven voor de optocht is mogelijk, het inschrijfformulier vind je hier. De inschrijving sluit op zondag 5 februari.
Op carnavalszondag, 19 februari, worden de startnummers uitgereikt in Café-Zaal Welkom tussen 11 en 12 uur in de ochtend.

Inschrijven kinderoptocht
Het inschrijven voor de kinderoptocht loopt via Alphen Vooruit.  Klik hier voor meer informatie.

Jurering
Voor alle duidelijkheid wordt hier de manier van jurering uitgelegd. Alle deelnemers worden beoordeeld op drie onderdelen die even zwaar gewogen worden. Dat zijn uitbeelding, afwerking en algemene indruk. Het maximale aantal punten per onderdeel is 100. De som van deze drie onderdelen is het eindtotaal. En zo wordt er per categorie de ranking opgemaakt, waarbij de deelnemer met het hoogste aantal punten de winnaar is. In het geval van een ex aequo wordt het onderdeel algemene indruk als doorslaggevend genomen.

DE STRUIVENBAKKERS INTRODUCEREN

Het Pannement

Ooit heb je de keuze gemaakt om bij C.S. de Struivenbakkers te bedanken en plaats te maken voor anderen. Dit kan verschillende redenen hebben, maar waarschijnlijk mis je het ook wel ergens. De gezelligheid, het delen van sterke verhalen of samen een biertje drinken. Daarom is het Pannement der Struiven opgericht!