Dit is sinds 1974 de allerhoogste onderscheiding van Struivenlaand. Het is een zeldzame onderscheiding want hij wordt niet ieder jaar uitgereikt. Degenen die hiervoor in aanmerking komen moeten door het bestuur als zeer verdienstelijke struivenbakker of voor Struivenlaand belangrijke organisatie worden aangemerkt. Bij het toekennen van de Orde hoort een oorkonde en een onderscheiding, die niet echt draagbaar is. De oorkonde is steeds aangepast aan de verdienste van de “drager” van de Stenen Pan.

“Dragers” van de Orde van de Stenen Pan:

Van enkelen onder de “dragers” is de verdienste voor ons, jongeren, niet zo duidelijk, voor nadere gegevens houden we ons dan ook aanbevolen……

Björn Deliën (2023):

Vanwege de langdurige en veelvuldige diensten aan het carnaval in Struivenlaand, in het bijzonder het 22 jaar onafgebroken verbonden zijn aan c.s. de struivenbakkers in de functies van raad van elf, bestuurslid en lid van de semmelcommissie.

Jan Kokx (2020):

Vanwege de langdurige en veelvuldige diensten aan het carnaval in het Struivenlaand, in het bijzonder het 22 jaar onafgebroken verbonden zijn aan C.S. De Struivenbakkers in de functie van optochtcommissie.

Jan Kokx (2020):

Vanwege de langdurige en veelvuldige diensten aan het carnaval in het Struivenlaand, in het bijzonder het 22 jaar onafgebroken verbonden zijn aan C.S. De Struivenbakkers in de functie van optochtcommissie.

Wilma Severijns (2019):

Vanwege de langdurige en veelvuldige diensten aan het carnaval in het Struivenlaand, in het bijzonder het 22 jaar onafgebroken verbonden zijn aan C.S. De Struivenbakkers in de functies van penningmeester (12 jaar), bestuurslid (1 jaar) en semmelcommissie (9 jaar).

Theo Janssen (2019):

Vanwege de langdurige en veelvuldige diensten aan het carnaval in het Struivenlaand, in het bijzonder het 22 jaar, in twee termijnen, verbonden zijn aan C.S. De Struivenbakkers in de functies van raadslid (3 jaar), bestuurslid (3 jaar) en optochtcommissie (16 jaar).

Bouwerscollectief (2018):

Vanwege de langdurige en veelvuldige diensten aan het carnaval in het Struivenlaand, door het vele jaren stimuleren en ondersteunen, door middel van het gezamenlijk inkopen van materialen, van het bouwen van carnavalswagens in Struivenlaand, Smokkelgat, Bonenpikkerslaand, Maerkrattenland en Haaikneuterslaand.

Wim Coppens (2016):

Wim heeft de stenen pan gekregen vanwege zijn langdurige inzet en veelvuldige diensten aan het carnaval in het Struivenlaand.
Met name bij het Semmelen in Alphen begonnen in 1978. Door zijn functies van grimeur bij het Semmelen de Semmelérs te voorzien van de nodige schmink, van toen en heden.

Wim Coppens (2016):

Wim heeft de stenen pan gekregen vanwege zijn langdurige inzet en veelvuldige diensten aan het carnaval in het Struivenlaand.
Met name bij het Semmelen in Alphen begonnen in 1978. Door zijn functies van grimeur bij het Semmelen de Semmelérs te voorzien van de nodige schmink, van toen en heden.

Stichting ERBIJ (2014):

In 2014 werd de stichting ERBij toegevoegd aan het lijstje met illustere dragers van de hoogste onderscheiding van Struivenlaand. Deze stichting en de rechtstreekse voorgangers ervan houden zich bezig met het organiseren van activiteiten voor mensen met een beperking. Die beprerking kan zowel lichamelijk als verstandelijk zijn, maar soms ook allebei. Zolang als de Stenen Pan bestaat, sinds 1974 organiseert deze club een carnavalsactiviteit, waarbij de Struivenbakers steeds zijn uitgenodigd. Omdat de Carnavalsstichting De Struivenbakkers tot doel heeft het carnavalsgebeuren voor alle struivenbakkers te bevorderen, vond het bestuur het tijd om aan de stichting ERBIJ bij hun 40-jarig jubileum, de Stenen Pan toe te kennen. Op 30 maart 2014 werd die dan ook door prins Bart den Twidde met veel plezier aan de voorzitter van stichting ERBIJ overhandigd. In ruil kreeg prins Bart den Twidde een bedank-pan... omdat de Struivenbakkers al 40 jaar present waren op het carnavalsfeest van de struiven (en kaaien en nog anderen) met een beperking...

Muziekvereniging Vlijt & Volharding  (2012)

Zoals ooit te verwachten was kwam ook de `herremenie` aan de beurt om een stenen pan te krijgen. De vereniging bestaat in 2012 precies 11 maal 11 jaar, een leuke gelegenheid voor deze hoogste onderscheiding. De verdienste van deze vereniging is duidelijk. Ze stonden in de jaren 50 van de vorige eeuw aan de wieg van het openbare carnaval. Eerst organiseerden ze een carnavalsbal om de eigen kas te spekken, want instrumenten waren toen al kostbaar. Voorafgaand aan het bal werd er een rondje door het dorp gegaan om de feestvierders te lokken. In 1959 kwam er plotseling een wagen met echte struivenbakkers om de hoek. Vanaf 1960 is er een echte optocht, georganiseerd door een commissie van de Harmonie.

Muziekvereniging Vlijt & Volharding  (2012)

Zoals ooit te verwachten was kwam ook de `herremenie` aan de beurt om een stenen pan te krijgen. De vereniging bestaat in 2012 precies 11 maal 11 jaar, een leuke gelegenheid voor deze hoogste onderscheiding. De verdienste van deze vereniging is duidelijk. Ze stonden in de jaren 50 van de vorige eeuw aan de wieg van het openbare carnaval. Eerst organiseerden ze een carnavalsbal om de eigen kas te spekken, want instrumenten waren toen al kostbaar. Voorafgaand aan het bal werd er een rondje door het dorp gegaan om de feestvierders te lokken. In 1959 kwam er plotseling een wagen met echte struivenbakkers om de hoek. Vanaf 1960 is er een echte optocht, georganiseerd door een commissie van de Harmonie.

Ernest Kersing (2010)

Ernest trad eind jaren '70 toe tot de Raad van 11, namens de Molenwijk. Het carnaval zal hem wellicht in het bloed, aangezien hij in Venlo, Limburg geboren is. Zijn leidinggevende talenten, die hij in de praktijk bijschaafde als militaire beroepsofficier werden toen onderkend. In 1982 stond hij mee aan de wieg van de carnavalsstichting, die in plaats kwam van de vereniging die sinds 1964 bestaan had. Hij werd de eerste voorzitter. Later vormde hij met zijn opvolger (als voorzitter) Karel Bernaerts nog jaren lang de hoofdjury van de optocht, de onpartijdige optellers en bewakers van de procedures. Tenslotte is nog het vermelden waard dat hij er voor zorgde dat we onze Belhamel terugvonden bij Den Brouwer toen daar in 2006 werd opgeruimd. Onze (toen nog) carnavalsvereniging was de eerste die deze kreeg in 1980.

Café-Zaal Welkom (2009)

Praktisch al zo lang als carnaval openbaar wordt gevierd vinden struivenbakkers de weg naar dit feest-adres. Een flink deel van de activiteiten organiseren we hier. Ook de Carnavalsstichting en daarvoor de carnavalsvereniging had steeds een goede band met dit dorpse café. Niet onvermeld mag blijven dat het ook al zeer lang een belangrijke sponsor is van het openbare carnaval. Bij onze jaarlijkse emblemenverkoop is Welkom steeds het centrale adres. Waar anders dan in hun eigen zaal konden Eli en Sjef de zo gegunde Stenen Pan in ontvangst nemen?

Café-Zaal Welkom (2009)

Praktisch al zo lang als carnaval openbaar wordt gevierd vinden struivenbakkers de weg naar dit feest-adres. Een flink deel van de activiteiten organiseren we hier. Ook de Carnavalsstichting en daarvoor de carnavalsvereniging had steeds een goede band met dit dorpse café. Niet onvermeld mag blijven dat het ook al zeer lang een belangrijke sponsor is van het openbare carnaval. Bij onze jaarlijkse emblemenverkoop is Welkom steeds het centrale adres. Waar anders dan in hun eigen zaal konden Eli en Sjef de zo gegunde Stenen Pan in ontvangst nemen?

Johan Meeuwsen (2009)

Johan kennen we ook wel als "Johan den Draaier", al vele jaren een geweldig goed gang-makende "plaatjes draaier". Het is haast teveel om op te noemen waar hij al niet aan meewerkt op carnavalsgebied: meezingcafe, Kakoelspektaokel, semmelen, gezinsbal, prijsuitreiking, en dan vergeten we vast nog wel iets. Ook bij evenementen die nu niet meer bestaan als het seniorenfeest of het struivenspektakel konden we een beroep op hem doen. Heel terecht dus dat hij nu wordt opgenomen in de illustere club van bezitters van een Stenen Pan.

Wim van Dijk (2006)

We hadden al langer gedacht dat Wim wel eens een Stenen Pan zou gaan krijgen. Wim kennen we als een van dé gangmakers met carnaval. Hij presenteerde jarenlang het Struivenspektakel, was 4 jaar achter elkaar prinsen sindsdien steeds trouwe Adjudant van al zijn opvolgers. Hij is dit jaar (2006) al zeker 23 jaar actief binnen de Struivenlaandse Carnaval. In 2009 hing hij de steek aan de wilgen... In 2010 kreeg hij daarom ook nog de titel van Ere-struif.

Wim van Dijk (2006)

We hadden al langer gedacht dat Wim wel eens een Stenen Pan zou gaan krijgen. Wim kennen we als een van dé gangmakers met carnaval. Hij presenteerde jarenlang het Struivenspektakel, was 4 jaar achter elkaar prinsen sindsdien steeds trouwe Adjudant van al zijn opvolgers. Hij is dit jaar (2006) al zeker 23 jaar actief binnen de Struivenlaandse Carnaval. In 2009 hing hij de steek aan de wilgen... In 2010 kreeg hij daarom ook nog de titel van Ere-struif.

Walter Graafmans (2006)

Walter was al bijna sinds mensenheugenis in de Raad van Elf. Hij verdiende de Stenen Pan voor zijn ondersteunend werk voornamelijk bij het bouwen van prinsenwagens, transport van materialen enzovoort. Walter was ook jarenlang de schatbewaarder van de Raad van Elf. Na zijn carriëre in de Raad ging hij zetelen in de optochtcommissie.

Arie Severijns (2006)

Arie was heel lang bij de carnaval. Hij was zelfs ooit jeugdprins. Kiske den Twidde gaf aan zijn voorganger een Stenen Pan. Arie is zeer verdienstelijk lang lid van de Raad van Elf, 2 jaar prins geweest, douwer/trekker van de prinsenwagen enzovoort. Dus alle redenen om hem een Stenen Pan te geven. Hij werd in 2007 benoemd tot Ere-Struif voor zijn verdienste.

Arie Severijns (2006)

Arie was heel lang bij de carnaval. Hij was zelfs ooit jeugdprins. Kiske den Twidde gaf aan zijn voorganger een Stenen Pan. Arie is zeer verdienstelijk lang lid van de Raad van Elf, 2 jaar prins geweest, douwer/trekker van de prinsenwagen enzovoort. Dus alle redenen om hem een Stenen Pan te geven. Hij werd in 2007 benoemd tot Ere-Struif voor zijn verdienste.

Guus Huijben (2004)

Sinds vrijdag 20 februari 2004 maakt ook Guus Huijben deel uit van het illustere gezelschap van de bezitters van een Stenen Pan. Dit is de hoogste onderscheiding van het Struivenlaand die wordt gegeven aan personen met een bijzondere verdienste voor het carnaval in Alphen. Guus zijn carrière binnen het carnaval gaat heel ver terug. Hij begon ooit als geldophaler voor de carnavalsvereniging, toen de collecte nog door het gilde werd gedaan, daarna kwam hij in de Optochtcommissie. Intussen ging hij ook nog met Alphen Vooruit, naast al hun andere activiteiten, het openbare carnaval voor de jeugd mee organiseren. Later kwam hij nog in onze Raad van Elf en werd Prins Stafke den Twidde. De stap naar een bestuursfunctie binnen onze stichting diende zich toen ook aan en hij bracht het tot voorzitter. Na zijn voorzitterschap zat hij nog een tijd in de optochtcommissie. Voor zijn verdienste kreeg hij ook nog de titel van Ere-Struif .

Mathieu Roelands (2003)

Ook wel gekend als Interstruif, kwam in oktober 1986 in het bestuur en had sindsdien allerhande functies daarbinnen: bestuurslid, penningmeester, secretaris en voorzitter. Ook de optochtcommissie behoorde tot zijn werkterrein. Ooit trad hij nog op als (jeugd)semmelèèr. Zijn carnavals-cariërre begon hij als bouwer in de jeugdoptocht. Ook het bouwen met de buurtschap Hoveburgers heeft hij jarenlang gecombineerd met het bestuur.

Mathieu Roelands (2003)

Ook wel gekend als Interstruif, kwam in oktober 1986 in het bestuur en had sindsdien allerhande functies daarbinnen: bestuurslid, penningmeester, secretaris en voorzitter. Ook de optochtcommissie behoorde tot zijn werkterrein. Ooit trad hij nog op als (jeugd)semmelèèr. Zijn carnavals-cariërre begon hij als bouwer in de jeugdoptocht. Ook het bouwen met de buurtschap Hoveburgers heeft hij jarenlang gecombineerd met het bestuur.

Ge Hardeveld o.g. Kleuver (1998)

Voor het jarenlang verzorgen van de beschilderde pannen en oorkonden en ook voor het heemkundig werk.

Stichting Den Heuvel (1994)

Voor het goede samenwerken bij het herbergen van onze evenementen, kreeg de beheersstichting Den Heuvel, die de vroegere "noodkerk", wat nu CC Den Heuvel is een Stenen Pan. Ook als blijk van waardering voor het ondersteunen van andere Struivenlaandse organisaties, waar wij mee samenwerken.

Stichting Den Heuvel (1994)

Voor het goede samenwerken bij het herbergen van onze evenementen, kreeg de beheersstichting Den Heuvel, die de vroegere "noodkerk", wat nu CC Den Heuvel is een Stenen Pan. Ook als blijk van waardering voor het ondersteunen van andere Struivenlaandse organisaties, waar wij mee samenwerken.

Karel Bernaerts (1992)

Voor zijn jarenlange verdienste als Nar, Lid van de Raad van Elf, Prins Sjarel I en Carolus I en als bestuurslid en voorzitter. Sinds een aantal jaren is Karel actief als lid van de hoofdjury bij de optocht.

Frans van Elderen (1991)

Als persoonlijke waardering voor de goede en soepele samenwerking bij de organisatie van onze evenementen in en rondom Den Heuvel.

Jozef Segers (1990)

Als waardering voor zijn 22 jarig lidmaatschap van de Raad van Elf,Prinsschap en het ondersteunen van de werking van de stichtingmet hulpmaterialen en opslagruimte. Hij werd bij zijn afscheid benoemd tot Ere-Struif.

Wim Segers (1989)

Voor zijn vele jaren semmelen en andere optredens, die hem tot een bijna onmisbaar onderdeel maken van het Struivenlaandse carnaval. Hierboven een foto van hem en zijn broer die de pan een jaar later ook verdiend had.

Wim Segers (1989)

Voor zijn vele jaren semmelen en andere optredens, die hem tot een bijna onmisbaar onderdeel maken van het Struivenlaandse carnaval. Hierboven een foto van hem en zijn broer die de pan een jaar later ook verdiend had.

Lou van Loon (1988) en Toon Wildhagen (1988)

Samen kregen zij ieder een Stenen pan uitgereikt voor het jarenlang bouwen van carnavalswagens met hun buurtschap Rabasta.

Nol (Arnold) Oomen (1985)

Voor het (mede) oprichten van het openbaar carnaval. Ook het regelen van de optocht was in de beginjaren een van zijn belangrijke taken. Verder was hij jarenlang koster in de Willibrorduskerk.

Nol (Arnold) Oomen (1985)

Voor het (mede) oprichten van het openbaar carnaval. Ook het regelen van de optocht was in de beginjaren een van zijn belangrijke taken. Verder was hij jarenlang koster in de Willibrorduskerk.

mw. van Elderen (1984)

Voor het als vroedvrouw op de wereld helpen van zeer vele kleine struivenbakkers.

Bartje van de Keutelberg = Piet Geerts (1983)

Deze haast legendarische persoon kreeg de Stenen Pan voor zijn verdienste als plaatselijk journalist, humorist en semmelèèr. Hij kreeg vele malen de titel van Oppersemmelèèr met zijn droge humor. Zonder hem zou carnaval er in Struivenlaand heel anders hebben uitgezien.

Bartje van de Keutelberg = Piet Geerts (1983)

Deze haast legendarische persoon kreeg de Stenen Pan voor zijn verdienste als plaatselijk journalist, humorist en semmelèèr. Hij kreeg vele malen de titel van Oppersemmelèèr met zijn droge humor. Zonder hem zou carnaval er in Struivenlaand heel anders hebben uitgezien.

Stichting Alphen Vooruit (1982)

Voor de onmisbare samenwerking voor de organisatie van het jeugdcarnaval in Struivenlaand. Sinds 1979 is deze organisatie de vaste partner van de Struivenbakkers hiervoor.

EHBO-vereniging Alphen (1981)

EHBO-vereniging Alphen (1981)

mw. Platjouw (1978)

Frans van den Hout (1977)

Guusje Smolders (1976)

Voor het als kastelein ondersteunen van zowel buurtschap Rabasta als carnavalsvereniging De Struivenbakkers. Zijn café ('t Centrum) in de Raadhuisstraat (nu Belhamel) was de stamkroeg van vele struivenbakkers en duivenmelkers. Zijn lied "Witpen" is legendarisch.