Vanaf het uitkomen van de nieuwe website in 2022, bestaat ook de mogelijkheid om je digitaal in te schrijven. Natuurlijk maakt dit het je makkelijker om mee te doen aan de optocht in Alphen, maar het zorgt er ook voor dat er een contactmoment tussen de deelnemer en organisatie minder is..
Vandaar dat we je beide mogelijkheden willen blijven bieden.

De loting van de optochtvolgorde is openbaar in Café Cuba. Er kan tot een half uur na de loting geruild worden (dit is mogelijk binnen de categorie waarvoor is ingeschreven, ruiling is ook mogelijk met deelnemers die niet aanwezig zijn).

Het nieuwe jaar 2020 is net begonnen en we gaan al weer vooruitkijken naar carnaval. Dit jaar is de jaarlijkse carnavalsoptocht in Struivenláand op de dinsdag 25 februari. Onder het motto “Vrij as n’n Vogel” van prins “Sooj d’n Irste” zal de kleurrijke stoet weer door Alphen trekken.

Loting optochtvolgorde gaat weer openbaar plaatsvinden
Op donderdag 13 februari zal deze plaatsvinden vanaf 20:30 uur in Café Cuba. Alle deelnemers en overige belangstellenden kunnen deze loting “live” aanschouwen. Tot een half uur na de loting kan er onderling geruild worden. Echter wel onder de volgende voorwaarden. Ten eerste kan er alleen geruild worden binnen de categorie, waarin men deelneemt. Ten tweede is de vrijheid van te ruilen sterk verruimd voor de aanwezige deelnemers. Als deelnemers aanwezig zijn gaat dit uiteraard in overleg met elkaar. Van deelnemers die niet aanwezig zijn kan binnen dezelfde categorie ook van positie geruild worden. Dit tot een half uur na het einde van de loting.

Opstellen in de Beukenlaan
In navolging van vorig jaar gaan alle individuelen, duo’s en loopgroepen opstellen in de Beukenlaan, achter de jeugdoptocht. De praalwagens en jong talent, stellen nog wel op in de Schellestraat.

Inschrijving
De omschrijving per deelnemer mag uit maximaal 150 woorden bestaan, ter vermelding in het programmablad, dat aan het begin van de optocht wordt verspreid. Hoe minder het publiek hoeft te lezen des te meer ze kunnen genieten van de optocht. Inschrijven is mogelijk en wel bij: Jan Kokx; Gastelaar 5. Je kunt er een inschrijfformulier ophalen, invullen en op hetzelfde adres weer inleveren. Tevens is het mogelijk per internet in te schrijven. Je kunt het formulier onder aan deze pagina downloaden, invullen en mailen naar optocht@struivenbakkers.nlDe inschrijving sluit op zondag 9 februari. Op carnavalszondag, 23 februari worden de startnummers uitgereikt in Café Welkom. In de komende weken zullen we een aantal punten toelichten, zodat iedereen, zowel de deelnemers als het publiek, weten waar ze aan toe zijn.

Alcoholvrij
Zoals gebruikelijk, de laatste jaren, is de optocht weer alcoholvrij. Het de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken bij zich te hebben en te gebruiken. Bij overtreding wordt deelname ontzegd en wordt de gehele groep uit de optocht verwijderd. Dit vloeit voort aan de voorwaarde die verstrekt is door de vergunningverlener aan de optocht; De gemeente Alphen en Chaam.

Jurering
Voor alle duidelijk wordt hier de manier van jurering uitgelegd. Alle deelnemers worden beoordeeld op drie onderdelen die even zwaar gewogen worden. Dat zijn uitbeelding, afwerking en algemene indruk. Het maximale aantal punten per onderdeel is 100. De som van deze drie onderdelen is het eindtotaal. En zo wordt er per categorie de ranking opgemaakt, waarbij de deelnemer met het hoogste aantal punten de winnaar is. In het geval van een ex aequo wordt het onderdeel algemene indruk als doorslaggevend genomen.

Op naar Carnaval 2020!!!

Hier kun je het inschrijfformulier downloaden.

[wpdm_package id=’12966′]

Download hier het optocht reglement.

[wpdm_package id=’12965′]

Of schrijf je digitaal in!

De naam van de deelnemer wordt vermeld in het optochtprogramma

Contactpersoon

Omschrijving van het idee (bedoeld voor optochtprogramma): (LET OP! MAXIMAAL 150 WOORDEN, HET OVERIGE WORDT NIET GEPUBLICEERD!)