Erestruiven

Wat is de titel Ere-Struif…..?

Deze titel is door het bestuur ingesteld in 2004 om mensen die langere tijd bij de carnavalsorganisatie betrokken zijn geweest een eerbetoon te geven en ze ook nog in de gelegenheid te stellen bij bepaalde openbare activiteiten van onze carnavalsstichting aanwezig te zijn. De titel wordt toegekend door het bestuur en bestaat uit een oorkonde en een draagbare onderscheiding. De oorkonde en de medaille worden op voordracht van het besuur meestal door de Prins uitgereikt. Hierdoor is het ook voor de buitenwereld duidelijk dat de drager (of draagster) van de medaille speciale verdiensten heeft binnen het carnavalsgebeuren. Naast deze titel is er ook nog de Orde van de Stenen Pan…..

Wie kunnen in aanmerking komen om Ere-Struif te worden?

Ieder die minstens 5 jaar in het bestuur, raad van elf of een officiële commissie van de stichting heeft gezeten en er mee stopt.

 

Oorkonde

ERESTRUIF

Struivenbakker_kleur

 

Namens het bestuur der Struivenbakkers wordt de titel van ERESTRUIF toegekend aan

NAAM .

 

Vanwege de vele jaren van verdiensten, aanwezigheid en bovenal Struifse gezelligheid wordt deze titel aan eerder genoemde Struivenbakker toegekend. Bij deze titel hoort de onderscheiding tot Erestruif.

 

Deze titel is in het leven geroepen om oud-raadsleden dan wel oud-bestuursleden niet in de vergetelheid te vergeten. Een Erestruif is ten alle tijden, zonder verplichtingen, welkom tot het bijwonen van de openbare activiteiten van de stichting der Struivenbakkers.

Handtekening van de voorzitter

 

Deze orde werd ingesteld bij besluit van het Bestuur der Struivenbakkers 5 mei 2004

Danny de Groen

Erestruif 2016

Erestruif 2016

Danny is begonnen bij de optochtcommissie waar hij vele jaren actief is geweest en verschillende taken heeft uitgevoerd. Na 9 jaar heeft hij zich bij het bestuur aangesloten als bestuurslid optochtcommissie. Danny kon je op allerlei gebieden inzetten. Zo heeft hij o.a. voor ons verschillende jaren het programmablad gemaakt, en een mooie website in elkaar gezet en een aantal jaren de officiële pr foto`s gemaakt.

 

Mathieu Roelands

mathieu krijgt de erestruif medaille

Erestruif 2015

Hij kreeg in 2015 de medaille van ere-struif voor zijn jaren lange lidmaatschap bij de struivenbakkers. In die 28 jaar heeft hij verschillende functies  vervuld namelijk: bestuur, voorzitter, optochtcommisie en interstruif. Hij had zelfs 22 seizoenen een dubbele functie.

Renze Brouwer

Hij kreeg de medaille van ere-struif voor zijn lange lidmaatschap van onze Raad van 11. Steeds was hij bereid om onze activiteiten mee te ondersteunen.

Kees Roovers

Een tijd was deze bekend als K1, toen er nog 2 andere “Kezen” in de Raad zaten. Hij werd eere-struif voor zijn langdurig lidmaatschap van de Raad van 11, maar ook voor zijn niet aflatende muzikale ondersteuning van ons carnavalsgebeuren.

 

Kees de Swart

Of wel K2, werd ere-struif voor langdurig lidmaatschap van de Raad van 11, maar ook voor zijn betrokkenheid op andere manieren bij onze carnaval!

 

Wim van Dijk

Deze kreeg de ere-titel voor wel 27 jaar in de Raad van 11. In al die jaren was hij ook nog actief op andere vlakken in het carnavalsgebeuren, kortom een geweldige inbreng! Hij kreeg ook een Stenen Pan in 2006, in het overzicht daarvan zijn zijn verdiensten uitgebreider beschreven.

 

Chris Govers

Chris Govers

Hij was jarenlang in de ooptochtcommissie aktief. Helaas kon hij het niet meer combineren met zijn werk. Zijn vrouw Marleen kreeg een bloemmetje.

 

 

 

 

 

Peter Bekkers

Peter Bekkers

Ongeveer 10 jaar was hij zeer betrokken bij de Struivenbakkers. Hij is begonnen als prins Peerke den 1e, erbij gehaald door Guus Huijben. Daarna was hij heel even lid van de raad van elf, waarna hij weer prins werd. Na zijn prinsschap werd hij de opvolger van Guus Huijben als voorzitter van de carnavalsstichting. In 2008 vond hij het welletjes en droeg de hamer over aan Arthur Bernaerts. Het bestuur gaf hem prompt de onderscheiding van Ere-Struif voor zijn verdienste.

Arie Severijns

Arie Severijns

Ook hij werd ere-struif in 2008 na een lange loopbaan bij de struivenbakkers. zeer lange tijd was hij lid van de Raad van Elf, was enkele jaren prins . En hij werd ook gelauwerd met een Stenen Pan.

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2007 werden er maar liefst 4 nieuwe Ere-struiven ingewijd.

Mireille De Swart

Mireille de Swart

Jarenlang was zij samen met Sjannie ons “secretariaat”. Onder de bestuursleden en Raad was ze gekend als “ons moeder” voor haar zorg om alles goed georganiseerd te krijgen.Ze deed ook vaak mee aan de optocht.

Sjannie Weterings

Sjannie Weterings

Samen met mireille hield zij jaren onze stichting administratief op het rechte pad. Dat was niet altijd eenvoudig.  Heel voorzichtig deed de informatica in het secretariaat zijn intrede. Gelukkig voor haar ging ook haar wederhelft Wilmeestal mee als de Struivenbakkers iets te doen hadden.

Guus Huijben

Guus Huijben

Guus zijn verdiensten staan uitgebreider beschreven in het stuk toen hij deStenen Pan kreeg. We herhalen puntsgewijs: jaren lidmaatschap van de optochtcommissie, lid van het bestuur en ook Raad van Elf, bestuurslid van Alphen Vooruit, waarmee we het jeugdcarnaval organiseren.

 

Dolf de Swart

Dolf de Swart

Deze Ere-Struif was maar liefst 11 jaren een trouw lid van de Raad van Elf en er steeds bij als er ondersteuning nodig was. Hij was lid van de “Ton-commissie” die jaarlijks ervoor zorgde dat de semmelton in perfecte staat werd onderhouden en ook opgesteld.

 

Ilse Roovers

Ilse Roovers

Als eerste vrouw in de Struivenlaandse geschiedenis ontving zij de titel van Ere-Struif. Zij was lange tijd hofdame en stond in die functie verschillende prinsen bij. De taken van een hofdame zijn belangrijk, maar niet altijd goed te zien: de prins soufleren, de juiste attributen aanreiken, mee jureren, enzovoort. Daarnaast is zij ook aktief in de organisatie voor mensen met een beperking en in onze Hofkapel

Wil Weterings

Wil Weterings

Wil was geruime tijd actief als lid van de Raad van Elf. Hij moest soms wel van heel ver komen. Ook bij de ondersteunende werkzaamheden liet hij niet vaak verstek gaan. De titel van Ere-Struif is dus zeker op de plaats! Ook voor de optochtcommissie is hij heel actief.

Ron Beeren

Ron Beeren

Als tweede struivenbakker in de geschiedenis van struivenlaand mocht Ron de titel van Ere-Struif ontvangen. Ron is zeker 17 jaar actief betrokken geweest bij het carnaval in Struivenlaand. Ooit is hij komen overwaaien uit Zuid-Holland en in Alphen blijven “plakken”. Ron in de RaadEen groot deel van die tijd was hij naast lid van de Raad van Elf ook bestuurslid en secretaris. In 2003 gaf hij ineens te kennen het carnavalsgebeuren van een andere kant te gaan bekijken, van de zijlijn dus. Hij had daarvoor zo zijn eigen redenen, wat wij natuurlijk respecteren.

Tijdens een feestlijke bijeenkomst met vele medewerkers van de Struivenlaandse carnaval kreeg hij van onze toenmalige voorzitter Peter de oorkonde en de onderscheiding overhandigd.

Joep 58

Jozef Segers

Na vele jaren zeer actief te zijn geweest en de laatste jaren wat rustiger heeft onze Joep (“58″) besloten het vanaf 2004, wat carnaval betreft, zeer rustig aan te gaan doen. Het wordt een soort van “pensioen”.  Wat heeft Joep, die eigenlijk gewoon Jozef Segers heet, allemaal voor de carnaval gedaan?

Wel, voor zover wij weten kwam hij heel vroeger in de Raad van Elf terecht namens de buurtschap Siberië. Hij bracht het ook eens tot Prins der Struiven onder de naam Joep 58 (1976-1977). Verder heeft hij altijd klaar gestaan voor het helpen oprichten van allerhande constructies en ook voor het bieden van opslagruimte om onze grotere stukken buiten het carnavalsseizoen veilig op te kunnen bergen. hij, werd ook trotse eigenaar van een Stenen Pan , de allerhoogste onderscheiding in Struivenlaand. Alles bij elkaar is hij meer dan 30 jaar actief voor carnaval. Hoe hij aan die 58 kwam? Dat was zijn vaste nummer bij de autocross waar hij ook ooit zeer fanatiek mee bezig was.

We natuurlijk hopen wel dat hij ons met sommige hand en spandiensten blijft bijstaan.