Inschrijven optocht

Het nieuwe jaar 2019 is nog net begonnen en we gaan al weer vooruitkijken naar carnaval. De jaarlijkse carnavalsoptocht in Struivenlaand zal op de dinsdag 5 maart plaatsvinden.

Loting optocht volgorde gaat weer openbaar plaatsvinden
In navolging van vorige jaren zal de loting van de optocht volgorde weer in het openbaar plaatsvinden.
Op woensdag 20 februari zal deze plaatsvinden vanaf 20:30 uur bij Café Cuba. Alle deelnemers en overige belangstellenden kunnen deze loting “live” aanschouwen. Tot een uur na de loting er onderling geruild kan worden. Echter wel onder de volgende voorwaarden. Ten eerste kan er alleen geruild worden binnen de categorie, waarin men deelneemt. Dus doe je mee in bij de loopgroepen, kun je alleen ruilen met een andere loopgroep. Een andere voorwaarde is dat er alleen geruild kan worden als van beide deelnemers de contactpersoon ter plekke is en de ruiling samen wordt doorgegeven.

Opstellen in de Beukenlaan
In navolging van vorig jaar gaan alle individuelen, duo’s en loopgroepen opstellen in de Beukenlaan, achter de jeugdoptocht. De praalwagens en jong talent, stellen nog wel op in de Schellestraat.

Inschrijving
De omschrijving per deelnemer mag uit maximaal 150 woorden bestaan, ter vermelding in het programmablad, dat aan het begin van de optocht wordt verspreid. Hoe minder het publiek hoeft te lezen des te meer ze kunnen genieten van de optocht. Een inschrijfformulier kun je ophalen bij Jan Kokx op Gastelaar 5 of downloaden onder aan deze pagina. Je kunt deze ingevuld mailen naar optocht@struivenbakkers.nl of je levert hem weer bij Jan Kokx in. De inschrijving sluit op zondag 17 januari. Op carnavalszondag, 3 maart, worden de startnummers uitgereikt in Café Welkom. In de komende weken zullen we een aantal punten toelichten, zodat iedereen, zowel de deelnemers als het publiek, weten waar ze aan toe zijn.

Alcoholvrij
Zoals gebruikelijk, de laatste jaren, is de optocht weer alcoholvrij. Het de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken bij zich te hebben en te gebruiken. Bij overtreding wordt deelname ontzegd en wordt de gehele groep uit de optocht verwijderd. Dit vloeit voort aan de voorwaarde die verstrekt is door de vergunningverlener aan de optocht; De gemeente Alphen en Chaam.

Jurering
Voor alle duidelijk wordt hier de manier van jurering uitgelegd. Alle deelnemers worden beoordeeld op drie onderdelen die even zwaar gewogen worden. Dat zijn uitbeelding, afwerking en algemene indruk. Het maximale aantal punten per onderdeel is 100. De som van deze drie onderdelen is het eindtotaal. En zo wordt er per categorie de ranking opgemaakt, waarbij de deelnemer met het hoogste aantal punten de winnaar is. In het geval van een ex aequo wordt het onderdeel algemene indruk als doorslaggevend genomen.

Op naar Carnaval 2019!!!

Hieronder kun je het inschrijfformulier downloaden.

 

Download hier het optocht reglement.