Inschrijfformulier
Onderaan deze pagina vind je het inschrijfformulier voor de optocht.

De inschrijving sluit op zondag 28 januari.
Op carnavalszondag, 11 februari, worden de startnummers uitgereikt in Café-Zaal Welkom tussen 11 en 12 uur in de ochtend.

Inschrijven kinderoptocht
Het inschrijven voor de kinderoptocht loopt ook via onderstaand formulier.

Openbare loting optochtvolgorde
De loting van optochtvolgorde gaat openbaar plaatsvinden op woensdag 31 januari n ‘Café ’t Raedhuys’, de aanvang is 20:30 uur. Vooraf worden de posities in de optocht bepaald per categorie, op de avond zelf volgt de loting. De winnaars van de Golden Tickets hebben dan de eer om hun positie binnen hun categorie als eerste te kiezen, bij hun aanwezigheid.

Jurering
Voor alle duidelijk wordt hier de manier van jurering uitgelegd. Alle deelnemers worden beoordeeld op drie onderdelen die even zwaar gewogen worden. Dat zijn uitbeelding, afwerking en algemene indruk. Het maximale aantal punten per onderdeel is 100. De som van deze drie onderdelen is het eindtotaal. En zo wordt er per categorie de ranking opgemaakt, waarbij de deelnemer met het hoogste aantal punten de winnaar is. In het geval van een ex aequo wordt het onderdeel algemene indruk als doorslaggevend genomen.

Inschrijfformulier optocht

Via onderstaande link kun je het optocht reglement downloaden.

Optochtreglement