Inschrijfformulier
Onderaan deze pagina vind je het inschrijfformulier voor de optocht. Je kunt het inschrijfformulier downloaden, digitaal invullen en mailen naar optocht@struivenbakkers.nl of inleveren bij Jan Kokx, Gastelaar 5 in Alphen.

De inschrijving sluit op zondag 5 februari.
Op carnavalszondag, 19 februari, worden de startnummers uitgereikt in Café-Zaal Welkom tussen 11 en 12 uur in de ochtend.

Inschrijven kinderoptocht
Het inschrijven voor de kinderoptocht loopt via Alphen Vooruit.  Klik hier voor meer informatie.

Openbare loting optochtvolgorde
De loting van optochtvolgorde gaat openbaar plaatsvinden op woensdag 8 februari in ‘Café ’t Raedhuys’, de aanvang is 20:30 uur. Vooraf worden de posities in de optocht bepaald per categorie, op de avond zelf volgt de loting. De winnaars van de Golden Tickets hebben dan de eer om hun positie binnen hun categorie als eerste te kiezen, bij hun aanwezigheid.

Aangepaste optochtroute
De optochtroute is dit jaar aangepast. Zoals gebruikelijk wordt gestart op de kruising Goedentijd-Beukenlaan. Vervolgens trekt de optocht over de Goedentijd en door de Raadhuisstraat. Na de Raadhuisstraat gaat het rechtsaf de Willibrordusstraat in en via de Molenstraat naar het Binckplein, waar de optocht ontbonden wordt. De grote wagens rijden de Zandstraat in, alwaar op de parkeerplaats voor de tennisvereniging afgebouwd wordt.

Jurering
Voor alle duidelijk wordt hier de manier van jurering uitgelegd. Alle deelnemers worden beoordeeld op drie onderdelen die even zwaar gewogen worden. Dat zijn uitbeelding, afwerking en algemene indruk. Het maximale aantal punten per onderdeel is 100. De som van deze drie onderdelen is het eindtotaal. En zo wordt er per categorie de ranking opgemaakt, waarbij de deelnemer met het hoogste aantal punten de winnaar is. In het geval van een ex aequo wordt het onderdeel algemene indruk als doorslaggevend genomen.

Via onderstaande link kun je het inschrijfformulier downloaden. Mail je inschrijving naar optocht@struivenbakkers.nl of inleveren hem in bij Jan Kokx, Gastelaar 5 in Alphen.

Inschrijfformulier optocht 2023

Via onderstaande link kun je het optocht reglement downloaden.

Optochtreglement 2023