1959…

1960_01Het begin van het openbaar carnaval in Alphen, wordt in 1959 gemaakt. In dat jaar werd voor het eerst een carnavalsoptocht georganiseerd door een commissie vanuit de muziekvereniging “Vlijt en Volharding” in de volksmond beter gekend als de “herremenie”. Voor zover gekend deden er al diverse buurtschappen mee met een wagen.

Door de buurtschap Schello (Schellestraat-Looneind) werd de wagen van Piet van Bavel getooid met mastetakken (dennentakken) en op de kar werd een kachel geplaatst. En daarop werden, jawel, struiven gebakken! Ze werden uitgedeeld aan de mensen die stonden te kijken, en uiteraard ook door henzelf opgegeten. Een herhaling van wat er een jaar eerder spontaan was bedacht. De winnaar van de optocht was buurtschap Boshoven, hebben we vernomen, met een wagen die een draak voorstelde.

 

 

1964De eerste jaren organiseert een commissie vanuit de harmonie “Vlijt en Volharding” de optocht. Hier zitten een aantal “duistere”  jaren tussen, waarvan ons archief geen materiaal bevat, het zou bij oud-bestuursleden kunnen zijn achtergebleven. Mocht dit ooit ergens boven water komen dan houden wij ons natuurlijk van harte aanbevolen! We hebben wel wat foto’s van deze periode , dus er gebeurde wel wat…..

 

1962…

1962 6Over 1962 vonden we ook berichtgeving in het archief van “Ons Weekblad”  met het programma van de feestelijkheden en een beschrijving van de speciale bekeroverdracht in dat jaar. Het was weer maar eens een episode in de “strijd” tussen de “GoeienHeuvel” en “RaBaSta”, 2 van de belangrijkste buurschappen uit de dorpskern in die dagen.
Het programma van de carnavalsdinsdag vermeld een optocht met vele buurtschappen, maar ook een groep kinderen. Verder is er sprake van een soort kinderfeest in de “noodkerk”, het huidige CC Den Heuvel. De avond begon met een prijsuitreiking van de optocht gevolgd door een gekostumeerd bal in de zaal van Den Brouwer.

 

1963..

In 1963 werd met koninklijke goedkeuring de carnavalsvereniging opgericht, die vanaf dan het openbare carnaval in goede banen ging leiden. De rol voor de buurtschappen werd nog iets groeter.. De muziekvereniging bleef wel actief deelnemen in de optocht. De thema’s die aan bod kwamen in de optocht kwamen uit de dorpse politiek, maar ook uit andere zaken die de struivenbakkers aanspraken.

 

Een anekdote…

Er kwam ons een anekdote aanwaaien bij ons 55 jarig jubileum vanuit een ver verleden. Ergens in de 60-er jaren gingen een 3-tal kapppelaans bjna te gelijkertijd weg uit Alphen. Bij de “Goeien-Heuvel” wilde men dat uitbeelden met zwevende raven. om dat voor elkaar te krijgn gingen ze enkele gazen carnavlspoppen vullen met ballonnen met gas. Ze regelden zeer veel ballonnen. Het bleek helaas niet te werken, het zweven bleek niet te lukken. De ballonnen werden toen maar gebruikt voor een stunt. Ze werden deels gedropt in Baol (Baarle) met een briefje eraan dat de gelukkige vinder iets gewonnen had. Het telefoonnummer erop was van een van de toenmalige notablen van Struivenlaand die dus niets vermoedend telefoon kregen van de vinders. De struivenbakkers zijn dus altijd te vien vor een grapje met de buurdorpen…

Sneller dan Jan Janssen1969…

De Molenwijk doet in 1969 voor het eerst aan de optocht mee en zelfs met twee wagens. Den Goeien Heuvel wil Rabasta uitsluiten van de optocht of anders zelf niet meedoen. Volgens Den Goeien Heuvel ontvangt Rabasta een sponsorbedrag van f 500, – van een brouwerij maar Rabasta zegt dat dat veel meer is. Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld die aantoont dat er geen sprake is van sponsoring. Die commissie stelt de mogelijkheid open dat noodlijdende buurten een bijdrage aannemen. Bij de bekeroverdracht moet een dichtgelast olievat met daarin nog een dichtgesoldeerde bus worden opengebroken om tenslotte vijftien plastic bekertjes te ontdekken. De onderwerpen in de optocht komen soms van buiten het dorp, zoals ook blijkt uit de foto hiernaast, die aanhaakt bij de prestaties van de toen bekende wielrenner Jan Janssen.

1970..

1970 2Er komt een nieuw optochtreglement in 1970 . Wie het eerst met een idee komt (bij de buurtschappen) mag dat uitvoeren en de rest moet met een ander idee komen. Bovendien mogen voortaan ook individuelen meedoen. De gemeenteraad stelt f 1.000, – beschikbaar voor de buurt die gemeentelijke zaken het beste uitbeeldt. De hoofdprijs van de loterij is een varken met vijf poten en de troostprijs een gratis voettocht naar Meerseldreef. Schello sneuvelt maar Rabasta wint de beker terug en moet een kist met een bijl te lijf gaan om een namaakbeker te ontdekken. Het raadslid Van Merrienboer uit Riel koopt van de Molenwijk de paardenkop van de wagen ‘Het zal je raad maar wezen’.

 

 

 

 

Carnavalsvereniging De Struivenbakkers bloeit

Geschreven door Interstruif

De glorietijd van de carnavalsvereniging is in de jaren 1970. Ook het bouwen van carnavalswagens neemt een hoge vlucht, vooral bij de buurtschappen. Aan de stijl van de wagens is vaak te zien wie de ontwerper was, want de wagens werden in vele gevallen eerst goed uitgetekend voor ze werden gebouwd.

1971 31971…

Honderd tieten en ‘n haan vormen de hoofdprijs van de Loterij in 1971. Ook in dat jaar verkoopt men struivenbakkerstickers voor  1 gulden evenals de verkoop van 150 kg worst tijdens en na de optocht vanuit een schaftwagen geleend van de gemeente, voor f 1,- per halve worst. Nieuw is dat jaar ook de afzonderlijke jeugdoptocht en er is geen bekeroverdracht bij de buurtschappen, omdat Rabasta weer eens won.

1972…

1972 8Naar schatting 12.000 mensen zien de optocht in 1972 volgens de regionale krant (Het Nieuwsblad van het Zuiden), in welk jaar Rabasta weer al beslag legt op de wisselbeker. In dat jaar wordt ook besloten om in 1973 per deelnemende buurt. 150 gulden (nu ongeveer 72 Euro) beschikbaar te stellen om de deelname te bevorderen. Een wagen bouwen kost ook dan al het veelvoud van dat bedrag. Buurtschappen krijgen in die tijd geen prijzengeld maar een vergoeding voor deelname. De hoogte van de vergoeding is in verhouding tot het aantal inwoners van de buurt: kleine buurtschappen krijgen meer. Een regeling die lange tijd blijft bestaan.

 

 

1973…

1973 2Willem den Irste is de eerste prins van zogenaamd “koninklijke bloede” in 1973.Willem I Hij is ook voorzien van de eerste hofdames Rianne Mathijssen en Els van Eijck. Een overzicht van de Prinsen die Struivenlaand hebben geregeerd is te vinden op Lijst van alle prinsen van Struivenlaand (bij de overzichten). De eerste prijs van de loterij bestaat dan uit 125 spekstruiven en de bejaarden verzorgen zelf hun avond. Oud-burgemeester Osse bezoekt de optocht en Rabasta wint wederom de wisselbeker.

 

1974…

RabastaNa 3 jaar meedogenloze strijd verslaan in 1974 de Bosjannen eindelijk Rabasta in een voor het eerst door een dorpsomroeper voorafgegane optocht. Op de 11e van de 11e in 1974 wordt door het bestuur van de carnavalsvereniging het besluit genomen tot het instellen van de Orde van de Stenen Pan , een speciale onderscheiding voor mensen die veel voor de carnaval of voor de gemeenschap gedaan hebben en daarom een bijzondere blijk van waardering zouden moeten krijgen. Deze allerhoogste onderscheiding bestaat uit een plaquette in de vorm van een pan met een oorkonde.

 

1975…

 

1975 2Een enveloppenactie om geld in te zamelen voor de vereniging start in 1975 bij Den Brouwer en in de optocht vindt dan een nek aan nek race plaats tussen de Bosjannen, Molenwijk en Hoveburgers. De Bosjannen (Boslust-Sint-Janstraat) gaan voor het 2e jaar op rij met de beker naar huis, of beter gezegd houden de wisselbeker in bezit.

 

 

 

 

 

 

1976..

1976 2De Struivenbakkers slaan in 1976 hun vleugels uit tot buiten de gemeentegrens door deelname aan het toen voor de eerste maal gehouden Prinsengeburenbal, waaraan op dat moment naast Alphen ook Chaam, Baarle-Nassau en Ulicoten meedoen. In dat jaar doet camping ‘t Zand voor het eerst mee aan de optocht, waaraan verder alle dertien buurten meedoen en welke optocht volgens het Nieuwsblad van het Zuiden wordt bezocht door wel 20 a 30.000 toeschouwers. De allereerste Stenen Pan is voor Gusje Smolders, de kastelein van het toenmalige café “het centrum” tegenover de pastorie.  Na hem zouden nog heel wat verdienstelijke struiven de stenen pan ontvangen. De optocht werd dat jaar gewonnen door de Hoveburgers (Boshoven-Kwaalburg), het is ook die wagen die hiernaast op de foto staat. De bekeroverdracht vond plaats aan de grans van Struivenlaand met Smokkelgat. Uiteindelijk bleek de beker heimelijk verstopt in de tactor van Wil “ven de boer” van Gorp, die eerst niet begreep waarom hij die per sé moest gaan halen thuis. Toevallig of niet, enkele dagen ervoor liet hij zijn tractor onderhouden bij Roelands landbouwmechanisatie in de sint-Janstraat, in “het hol van de leeuw” bij de Bosjannen.

 

1977..

1977 3Op eigen initiatief organiseert de kasteleinsvereniging in 1977 de eerste kroegentocht. In dit jaar won de kleine buurtschap Siberië (Alphen-Oosterwijk) de optocht. Het gevolg was dus een bekeroverdracht, waar bij volgens de traditie een “schuurbal” hoorde. Bij de onvangende buurt werd een boerenschuur tot feestzaal omgebouwd, er werd een ludiek spel gemaakt rondom het overdragen van de beker, waarvoor er wel wat opdrachten door de ontvangers moeten worden gedaan.

 

 

 

 

1978..

1978 2Het eerste programmaboekje verlaat de drukker in 1978, wat lange tijd een jaarlijkse publicatie van De Struivenbbakkers zal blijven.1978 5 Het programmaboekje bevat naast het volledige carnavalsprogramma heel wat sponsor-advertenties van de plaatselijke middenstand. Dit jaar krijgen de prins en zijn hofdames ook nieuwe kleding. De collecte die traditioneel vooraan in de optocht gebeurd wodrt dit jaar ondersteund door een wagentje met een pan onder het motto: “nukt oe geld mar in dees pan, carnaval dè groeit ervan!” De Wouwers namen de wisselberker in ontvangst.

 

 

 

 

 

1979..

1979 3In 1979 runt Alphen Vooruit voor het eerste jaar het jeugdcarnaval en er is ook, in samenwerking met toenmailge ongerenclub “Doemaran”, een semmelavond voor de jeugd tot zestien waar 4 jeugdige semmelèèrs, een optreden verzorgen.

Het thema van de winnende wagen is Basje (Toen een bekende figuur in het dorp) die een non rijles geeft op de dan just ingevoerde “snorfietsen”… De toemalige jonge buurtschap De Wouwers was de gelukkige bekerhouder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980..

In 1e Belhamel uitgereikt1980 krijgt de toenmalige carnavalsvereniging de allereerste “BelhameEerste Belhamell” utgereikt door het plaatselijke VVV, vanwege de aantrekkingskracht van de grote optocht op vele bezoekers van elders. Een “Belhamel” is een belangrijk schaap in een kudde en verwijst naar de historie van het dorp Alphen, waar men in vroeger dagen veel schapen hield op de uitgestrekte heidevelden.

De Plaquette die bij deze “Belhamel’ hoort werd jaren later terug gevonden door de ex-voorzitter Ernest Kersing, die ook bij de uitreiking de ontvanger was. Dat die plaquette verloren was geraakt had te maken met het feit dat de carnavalsvereniging en later de stichting geen eigen locatie heeft waar men dergelijke zaken kan onderbrengen. Ook het wisselen van eigenaars van Den Brouwer heeft ermee te maken…

De Wouwers wonnen voor de 3e maal de wisselbeker bij de buurtschappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981..

beker groep wagen1981 5Om de deelname van groepen met een wagen aan de optocht te stimuleren, komt ook voor die categorie een wisselbeker beschikbaar en wel in 1981. Niemand kon toen vermoeden dat dit later een van de belangrijkste categorien  van de optocht zou worden.

De groep De Vruters werd de eerste winnaar van deze wisselbeker. GoS (Goedentijd-Schellestraat) was de winnaar bij de buurtschappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982..

1982 7Ook sportief staat de raad van elf zijn mannetje want in 1982 doen zij mee aan de hometrainerwedstrijden in café De Statie waarvan de opbrengst is bestemd voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte jongeren. In dat jaar moet De Wouwers met de nog in aanbouw zijnde praalwagen naar een andere schuur verhuizen, dit uiteraard onder de grootste geheimhouding. De Carnavalsvereniging De Struivenbakkers wordt ontbonden en in de plaats wordt de Carnavalsstichting opgericht met ook de naam De Struivenbakkers. In de optocht is de komst van een Indonesisch restaurant in het buitengebied een belangrijk onderwerp. De Wouwers heroveren de wisselbeker bij de buurtscahppen.

 

Het vervolg van de historie kunt u lezen in: Carnaval 1983-1994

Carnaval 1983-1994

Afdrukken

PublicatiedatumGeschreven door Interstruif

1983..

1e Optochtcommissie1983 image-9In 1983 ontstaat de optochtcommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de buurtschappen en het bestuur, welke commissie zich bezig gaat houden met de organisatie van de optocht, het aantrekken van muziekgezelschappen, het uitreiken van startnummers, het aanschaffen van prijzen en dergelijke. Deze commissie, zij het in gewijzigde samenstelling, bestaat nu nog. Verder worden in dat jaar de bomen aan de Nieuwstraat door de gemeente tot 4 m gesnoeid om een betere doortocht van de groter geworden praalwagens mogelijk te maken. In dat jaar wordt ook een eerste carnavalssingle gelanceerd door Hij en de Hullies (Wim Segers en Dreamboat) met aan de ene zijde Jeremias en aan de andere Tussen de Boontjes en de Kaaien . Pietje Geerts ontvangt van Prins Martinus den Irste de Stenen Pan . GoS neemt de wisselbeker bij de buurtschappen opnieuw over van De Wouwers.

 

 

 

 

 

 

 

1984..

1984 01In 1984 start sporthal Den Bogert met een verkleed zaalvoetbaltoernooi, wat nog lange tijd georganiseerd wordt door ZVV De Peerkes en later door ZVV Welkom, die zich nog later weer omdoopten tot “Eetcafé Mozes”. Dit toernooi kwam in de plaats van een reeds vroeger regelmatig gehouden buurtvoetbaltoernooi. De Druishuizers (Druisdijk-Vijfhuizenbaan) wonnen de wisselbeker bij de buurtschappen. De druishuizers zijn de enige buurtschap die hun wagen in 2 optochten mogen vertonen, omdat de buurtschap zowel in Struivenlaand (Alphen) als Kaaiengat (Riel) is gelegen.

 

 

1985..

1985 image-4Nol Oomen (de toenmalige koster) ontvangt in 1985 de Stenen Pan voor zijn werk voor alle Struiven, door onder meer de carnavalsvereniging mee op te richten en het regelen van de optocht in de beginjaren. Op de 11e van de 11e vinden in dat jaar Struivensteelpanhangwedstrijden plaats. Prins is Wim van Dijk onder de naam Willem den Twidde. De eerste prijs in de optocht is voor de buurtschap “De Wouwers”.

 

 

 

 

 

 

 

1986..

 

Semmelen 1986

1986 5In 1986 verschijnt de eerste dame in de semmelton in de persoon van Marga van Kruisbergen en wint prompt daarmee de publieksprijs. Buurtschap Molenwijk doet het goed in de optocht en wint.

 

 

 

 

 

 

1987..

1987 3De Molenwijk moet de wisselbeker in 1987 overdragen aan de Druishuizers. Zij maakten een wagen over het “Bels Lijntje” waar toen soms brandstichtende toeristische stoomtreinen reden. De optocht eindigde toen waar nu “De Hoogt” is aan de Willibrordstraat en reed in een grote lus door het dorp. Daarbij werd de kruising bij het streekmuseum 2 maal gekruist.

 

 

 

 

1988..

1988 duvels1988 4Prins Willem den Twidde is voor de 4e maal achter elkaar prins, wat toen een record was. Het zou tot 2012 duren voor een volgende prins even lang de scepter vast hield.
De semmelavonden worden voor de 11e maal georganiseerd. Wim Segers semmelt in 1988 voor de elfde keer en Piet Geerts ontvangt in dat jaar de speciale titel Opperelfstruivelèèr. Tinus Hermans valt die eer te beurt als Publiekselfstruivelèèr. CV De Duvels zijn in opkomst bij de groepen met “praalwagen”, bij de buurtschappen wint “De Molenwijk” nog eens de wisselbeker.

 

 

 

 

1989..

Tuinonderhoud Huize Maria1989 5Coen van Gorp zit in 1989 voor de elfde keer in de Raad van Elf, welke raad bij de start van het carnaval dat jaar nog een lid te kort komt. Wèl is er dan een reserve-hofdame. In dit jaar wordt ook de verwilderde tuin van de toenmalige ambtswoning van de burgemeester (Huize Maria, aan de Goedentijd) onder handen genomen door Prins Arie en zijn Raad, samen met de Raad van toenmalig café De Reuver. Wim Segers krijgt de Stenen Pan voor zijn grote verdienste voor het carnaval en de gemeenschap.  Aan het einde van dat jaar is er een crisis: De Struivenbakkers zitten bijna zonder bestuur. Na een dramatische oproep van de overgebleven bestuursleden komen een aantal mensen uit de Molenwijk het bestuur te versterken.

 

1990..

Snorren en Baarden scheren1990 2De ouderwetse kroegentocht wordt in 1990 weer nieuw leven inblazen. Verder doet dat jaar voor het eerst de nieuwe categorie ‘Mee z’n Twee’ aan de optocht mee en laat ‘Welkom’ een peuterbal het levenslicht zien. Jozef Segers zit voor de 22e maal in de Raad van Elf en kreeg een Stenen Pan. De optocht moet door een dagen durende storm worden uitgesteld en gaat 2 weken na Aswoensdag in omgekeerde richting door Alphen. In plaats van de optocht werden er op de dinsdagmiddag met carnaval in café Welkom vele snorren en baarden afgeschoren door de hofdames, waaronder die van bekende struif Joop de Vuijst , hij blijft daarna vele jaren baardloos.

 

 

 

 

1991..

1991 6Het semmelen is wat achteruit aan het gaan en krijgt in 1991 maar 250 bezoekers. Als Oppersemmelèèr krijgt Hij zonder de Hullies en als Publiekssemmelêèr Ben de Gek een prijs. 1991 01Nieuw is dat jaar dat de prins met z’n raad van elf een residentie krijgt. Dat experiment is slechts een kort leven beschoren want het is maar eenmalig. Daarnaast kunnen deelnemers aan de optocht zich voortaan, zij het op bescheiden schaal, laten sponsoren, men wil er zeker geen reclame-optocht van maken. De Scouting doet mee met een unieke “gesjorde” wagen, die wat zwaar bleek voor het onderstel. Ze kregen dan ook een “pech-prijs”.

1992..

1992 9Het koude 1992 is voor de Struivenbakkers een zeer bijzonder jaar want zij vieren dan hun 33-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn er eind januari festiviteiten in een grote tent bij ‘Welkom’, waaronder een buurtenspel, met allerlei ludieke spelen die iets met Struivenlaand te maken hadden. Dit buurtenspel wordt hierna jaarlijks herhaald als het Struivenspektakel in Den Heuvel. Voor het eerst sinds lange tijd is er dit jaar geen semmelen wegens gebrek aan Alphense semmelèèrs. Karel Bernaerts ontvangt de Stenen Pan, de hoogste onderscheiding van Struivenlaand. 1992 2In de optocht maken wel zeer vreemde technische constructies opgang, zoals deze van CV De Musketiers, waarbij de bekende Ton Huijben een voortrekker was. Ze wringen zich tekstueel in allerlei bochten om het carnavaleske ervan uit te leggen.

1993..

1993 21993 03In 1993 is er opnieuw een crisis in het bestuur, er zijn er niet voldoende leden, ook komt er een nieuw “plan van aanpak”. Er wordt sindsdien meer in commissies en werkgroepen gewerkt, ook de rol van de Raad van Elf bij de practische organisatie wordt wat uitgebreid. In de optocht is de rol van de buurtschappen nu overgenomen door de groepen (met wagen)…

 

 

 

1994..

1994 61994 21994 is het jaar van “een week naar Sneek”, met een ludieke spaaractie onder de Raad van 11. De verzamelde fondsen worden uiteindelijk aan een ander (korter) uitje besteed. Ook wordt Radio Optimaal meer betrokken in de berichtgevingen over carnaval. CV De Knoesten winnen in de optocht.

 

 

Het vervolg van de historie van Struivenlaand kunt u lezen in: Rond het millennium

Rond het millenium

Afdrukken

PublicatiedatumGeschreven door Interstruif

1995

Jos & de Confetti's1995 10“Jos en de Confetti’s” maken in 1995 heel Struivenland het hart op hol met “Struivenlaand ik hou van jou “, een hit die ook op muziekcassette verscheen. Er werden ook optredens elders gegeven van dit nummer. Vanaf dit jaar wordt er door het bestuur en de Raad van 11 bij de Trekkertrekwedstrijden en Boerendag geholpen om de kas te spekken, vroeger een organisatie van de KPJ, nu van STTA. Bij Welkom is er een Boerenbruiloft met Marie Struif en Toon Aai, wat ook een aantal jaren een vervolg krijgt.

 

 

1996..

1996 optochtstem971996 5Tijdens de koude optocht van 1996 winnen de Duvels hun eerste wisselbeker met een grote praalwagen en halen daarmee ook de krant “De Stem”. De buurtschappen zijn dan al een aantal jaren op hun retour, voor wat betreft de optocht toch. Chamoza wint de wisselbeker. De categorie Tweetallen is heel goed vertegenwoordigd.

 

 

1997..

1997 31997 03In 1997 zijn vader Guus en zoon Rens Huijben als Stafke den Twidde en Rens den Irste, beide Prins in Struivenlaand. In de optocht is er het zilveren jubileum (25 jaar deelname) van De Piraten als loopgroep.

1998..

1998 bikkels99Wel 1000 bekers en bokalen vond in 1998 prins Stafke den Twidde in zijn voortuin, na een oproep voor een inzamelingsactie van “overbodige” bekers. Hij vond eerder dat seizoen een carnavalsbeker op een rommelmarkt. De Stenen Pan is dat jaar voor Ge Hardeveld als dank voor het vele jaren beschilderen van struivenpannen en maken van oorkonden. optocht298De Duvels maakten de mooiste wagen in de optocht. Het theatrale spel rond de wagens wordt langzaam ook belangrijker voor de totaal-indruk de bouwgroepen maken daar dan ook steeds meer werk van.

1999..

1999 glijers1001999 3In 1999 is Peter Bekkers prins van Struivenlaand als Peerke den Irste en viert op de dag van de optocht meteen zijn 30e verjaardag. Café Welkom start met een succesvolle serie van thema-avonden. Voor de 4e maal op rij wint de Grootste Familie van Alphen de hoofdprijs bij de loopgroepen. Er zijn ook veelbelovende jonge groepen aan het bouwen geslagen.

Voor het publiek is er nog steeds een “aha-moment” als de creaties van de bouwers door de bocht bij “Den Brouwer” komen en ze dan pas volledig zichtbaar worden… het blijft daar in de Raadhuisstraat een populaire plaats om de optocht te bekijken.

2000..

2000 goochems duvels12000 01In 2000 bleek Prins Peerke den Irste milleniumproof te zijn en verrast tijdens het prinsengeburenbal in Riel de prinsen van de omliggende dorpen met zijn toch niet gestolen scepter. De Druishuizers winnen de 1e prijs bij de loopgroepen, de laatste buurschap die nog meedoet met de optocht. Er is een opvallende samenwerking tussen de diverse bouwers-groepen. De Duvels winnen met een zeer klein verschil van de Goochems. Ze poseren hier voor de wagen van de anderen…

2001..

2001 goochems12001 08Tijdens de panophanging in 2001 krijgt Prins Peerke den Irste “controle” van de brandweer tijdens de viering van de panophanging en wordt alles doornat geïmpregneerd. Voor diegenen die het niet weten: Al zeer lang wordt de “ambtswoning” van de prins opgesierd met een pan, als teken dat deze nu de macht heeft in Struivenlaand. De Goochems winnen dit jaar de eerste prijs van de groepen met praalwagens. Steeds meer jeugdgroepen klagen over het gebrek aan bouwplaatsen voor hun grote wagens en vragen om aandacht bij het gemeentebestuur. Dit jaar wordt ook het (Alphens) BouwersCollectief (ABC) opgericht, hierbij trekken vooral Wiebe bij de Leij en Jan Kokx  aan de kar, niet toevallig toen ook beiden lid van de optochtcommissie. Door gezamenlijke inkoop van materialen en het organiseren van de Dektse Dance Night probeert het ABC het bouwen te ondersteunen en goedkoper te maken. Ook gaan de bouwersgroepen elkaar onderling nog meer helpen met het bouwen en afwerken van hun wagens.

2002..

2002 druilorenIn 2002 houdt het Struivenspektakel op te bestaan maar blijkt er een 2e leven voor het Semmelen te komen, na 11 jaar te zijn weggeweest. 2002utloptvaneigus2002Het wordt eenmalig in de Belhamel gehopuden. Prins Martinus den Irste grijpt zijn allerlaatste kans om nog eens Prins der Struivente kunnen zijn, voor hij naar Smokkelgat (Baarle) verhuisd.2002goochems2002Hij heeft daarmee wel een record gevestigd, want hij was in totaal 7 maal prins. Net en Nel winnen voor de 3e maal bij de tweetallen. Voor het eerst sinds het ontstaan van de optocht doet er geen enkel buurtschap officieel meer mee in de optocht.

2003..

TentoonstellingHet seizoen 2002-2003 is het 44e jaar van het bestaan van openbaar carnaval in Alphen met als motto “Al 44 jaor Carnaval vur Mekaor”. Prins Peerke is opnieuw prins, na een sabbatjaar. Er zijn diverse jubileumactiviteiten. De tentoonstelling met veel beeldmateriaal en attributen van 44 jaar carnaval wordt druk bezocht.Oud-prinsen op reunieOok is er een reünie van velen die ooit bij de carnaval en de organisatie ervan betrokken waren. s-24c de goochemsDe Goochems winnen de 1e prijs bij de praalwagens met een ietwat omstreden wagen, die door sommigen als een kermisattractie wordt beschouwd. De Druishuizers en de carnavalsstichting houden een voorlopig laatste bekeroverdracht voor buurtschappen, waarna deze in het heemkundig museum werd ondergebracht.

2004..

v-026-ut lopt van eigus.3In 2004 wordt in het Struivenlaand voor de 45e maal carnaval gevierd. Dit jaar is de leiding in handen van prins Kiske den Twidde (Kees Vromans), die de 3e prins is met de naam Kees. Zijn voorgangers waren Kees van Gorp (2 maal 1961-1963) en Kees Kanters (3 maal: 1968-1971), Kijk maar op de overzichtslijst. De eerste liet zich Prins Nellis noemen en Kees Kanters noemde zich Kiske den Irste. Dit jaar wordt de oude prinsenwagen vervangen door een nieuwe die uniek is voor de regio en ook eenPrinsenwagen waardige afsluiter vormt voor de gigantische optocht. Ut Lôpt Vaneigus wint de wisselbeker bij de groepen met praalwagens. Belhamel voor ABCBij de prijsuitreiking krijgt het Bouwerscollectief door het VVV de Belhamel overhandigd, een onderscheiding voor het goede werk dat ze doen. De eerste erestruif is Jozef Segers en Guus Huijben ontvangt de Stenen Pan.

2005..

evertkipei2005  Wordt het jaar van de eieren. Ergens in dit seizoen werd besloten de prinsenwagen nog wat te versieren met een struivenbakkersdas en wat grote namaak-eieren. Zo ontstond er een discussie over wat nu de bovenkant is. Prins Kiske leide weer het feest in goede banen en bood zelfs hulp in het buitenland (Maerkrattenland, Galder/Strijbeek/Meerseldreef). O-OW-04-Semmelen-8Struivenlaand kreeg de grootste optocht ooit, samen met de jeugd kwamen er bijna 95 groepen, duo’s en individuelen aan het publiek voorbij. Ut lôpt van Eigus won weer bij de groepen met wagens. Ron Beeren werd benoemd tot erestruif.

2006..

carnaval 2006 pan 3dinsdagtrees2006 4Voor de 3e maal zwaait Kiske den twidde de pan, zijn vrouw Adriënne vervoegt het bestuur. Arthur Bernaerts komt ook in het bestuur, terwijl Mireille de Swart en Sjannie Weterings er uit stappen na dit seizoen. Er is een derde semmelmiddag nodig om alle belangstellenden een plaatsje te kunnen geven. Bij Jeugdprinses Christie wordt ook een pan opgehangen. Mogelijk voor de laatste maal vindt de traditionele sleuteloverdracht in het gemeentekantoor(huis) in Alphen plaats, het einde van een traditie van bijna 50 jaar, want er gaan geruchten dat de burgemeester liever 1 centrale sleuteloverdracht zou willen houden. Er wordt ook een vernieuwing uitgeprobeerd: “Ut Kaokelspektaokel”, waarmee het aloude bal voor de oudere struivenbakkers voor een tijd nieuw leven ingeblazen is.
De “Belhamel” werd terug gevonden bij “Den Brouwer”. De optocht wordt geteistert door slecht weer bij het opstellen. sleutel2006 5Er zijn maar liefst 3 stenen pannen uitgereikt en ook 2 nieuwe erestruiven benoemd. Ex-Prins Kiske komt in de (gemeente)Raad.

 

Het vervolg van de historie van Sruivenlaand is te lezen in: Naar goud en verder

Naar goud en verder

Afdrukken

PublicatiedatumGeschreven door Interstruif

2007..

muggenhuft2007In 2007 komt er een nieuwe prins: Johannes d’n Irste of ofwel Jan Oomen. Deze chauffeur ging “recht dûr d’n bocht”. Hij benoemde namens het bestuur een record aantal ere-struiven. De optocht, gewonnen door de Muggenhufters, gebeurde onder een zonnige temperatuur van +15 °C. De Piraten vieren hun 33-jarig jubileum als optochtdeelnemers, een unicum. fotoslucien2007 099Het bestuur wordt na zeer lange tijd in een nieuw kleedje gestoken. Prins Johannes houdt een zeer succesvolle kroegentocht, begeleid door maar liefst 2 muziekgezelschappen… (De Kapel en het Duo Toon: Kees en Henk)

 

 

2008..

Johannes d’n Irste bleef in 2008 prins. De zwaaipan werd vergeten.. (De speciale pan die ook de allereerste prins in de optocht bij zich had) Met zijn motto bleef hij in de buurt van zijn chaufferusvak: Weluke wèzer wèèst de weg? De optocht werd gewonnen door CV De Geuzen, de wisselbeker verhuisde naar Baol, voor het eerst in de geschiedenis buiten Struivenlaand. De Kroegentocht was gigantisch, overal waar we kwamen zaten de kroegen overvol! Voor het eerst was er een sleuteloverdracht buiten Struivenlaand: hij moest in Chaam gehaald worden, vanwege het 11-jarig bestaan van de nieuwe fusie-gemeente Alphen-Chaam.Strijdbijl begraven? De “strijdbijl” werd er symbolisch begraven… maar voor hoelang? We gingen op jubileumbezoek bij de Kruikenzeikers (44) en Bonepikkers (50). De begraven strijdbijl bleek uit het graf geroofd.

2009..

Struiven-jubileum-vlagSeizoen 2009: Het openbare carnaval in Struivenlaand bestaat dan 50 jaar een “gouden jubileum”… Het dorp Alphen bestaat officiëel 1300 jaar. Het 11/11-bal was weer sinds lange tijd in Den Brouwer. Heilige?Bij het semmelen trad “d’n heilige Willibrordus” zelf op. Er kwamen extra activiteiten, zoals een feestavond met een receptie, met half-vasten (21 maart 2009). Verder werd een CD uitgebracht met wel 14 Struivenlaandse hits, waaronder “Omdè ons Kee” en er kwam een speciale vlag. Voor het eerst was er een “alcoholvrije” optocht door een verbod in de vergunning.bschaopersDe afgesloten dorpskom, waar een grondige heraanleg werd uitgevoerd, werd even geopend om de optocht door te laten. Er waren 44 deelnemers, de Muggenhufters wonnen de wisselbeker bij de groepen met wagens.

 

Struivenconcert-logo

2010..

belf elf2009Stafke den Derde (Stefan van Hal) voerde dit jaar voor het eerst het bewind in Struivenlaand. Er was veel te doen rondom het verdwijnen van zijn lange haar. Voor het eerst kwam er een “Struivenconcert” in samenwerking met Muziekvereniging “Vlijt en Volharding”. concertb 1Daarbij werd de sleuteloverdacht voor het eerst buiten het gemeentehuis gehouden. Het thema van het feest bij Welkom was “haarbal”. CV De Muggenhufters bleken weer de winnaar van de optocht, met een heel klein verschil met CV De Toekomst.

2011concert9

2011..

In 2011 zwaait Stafke den Derde nog eens met de Pan. Hij stak overal den draok mee. Er waren weer geweldige semmelavonden, waarbij Bart Wouters weer eens de titel van Oppersemmeléér verdiende. Het Prinsengeburenbal is nog maar eens in Struivenlaand en ook word er weer een gezamenlijke sleuteloverdracht gehouden met andere carnavalsorganisaties uit de gemeente Alphen-Chaam. Het semmelen was weer een groot succes. Er werden Struivenmakkers gezocht voor de sponsoring van de nieuwe prinsenwagen… 20111semmelgroepHet jeugdprinsengeburenbal is ook in Struivenlaand. De kroegentocht was nog meer Mega. In de optocht bleken de Muggehufters echte bekerhouders, net voor de Flitsers.

2011makker 6b2012..

IMG 0094Seizoen 2011-2012 wordt geopend op 11-11-2011, op een vrijdag, want het is de enige echte 11-dag. Voor de derde keer verscheen Stafke den Derde als prins, nu uit een muziek doos, zoals hij zelf zei met het motto “Dur zit muziek in!” De prinsenwagen kreeg geen opknapbeurt maar werd compleet herbouwd en ditmaal duurzaam met polyester. Er werd zelfs vloerverwarming voor in de bouwschuur voor gelegd. Het was een “wereldidee”, volgens de Rabobank, zo’n multifunctionele wagen. Adjudant Jan Oomen, die er veel werk in stak, maakte ook een “blog” over de voortgang van het bouwen. Het bouwerscollectief start een actie om het bouwen te stimuleren bij de jeugd, want er lijkt wat terugloop te zijn.flitsers2012Eindelijk raken de Flitsers aan de hoofdprijs in de optocht met hun wagen over het “Flitserfestival”.

2013..

2012-2013, het jaar voor het grote jubileum is begonnen… De Struivenbakkers zagen Stafke den Derde voor de 4e maal prins worden. 11/11 werd ditmaal samen met de Jeugdraad op zondagmiddag gevierd. Er kwamen workshops om de jeugd aan het bouwen te krijgen… Er werden bezoeken afgelegd bij de jubilerende buren in Chaam en Gilze, zogenaamd om het eens te kunnen afkijken… Na de jaarwisseling 2012-2013 begon het pas echt. Het semmelen was 3 maal praktisch uitverkocht. In Struivenlaand werden er onder leiding van Stafke den Derde vollop “baande geschept”.

2014..

Bart2Het Jubileumseizoen: openbaar carnaval in Struivenlaand voor de 55e keer! In het grootste geheim was er een nieuwe prins klaargestoomd en tot verrassing van velen kwam Prins Bart den Twidde (Wouters) uit het ei. Dat gebeurde op 10 november, eigenlijk een dag te vroeg, maar zo konden veel meer mensen erbij zijn in Den Brouwer. Het gezamenlijke 11/11-feest met de jeugd van Struivenlaand werd nog eens herhaald. Het Motto van Prins Bart den Twidde is geworden “We stuiteren dûr!” Want met carnaval is het niet gauw te gek… Jeugdprins Stijn vond dat “Het lôpt zoals het lôpt!”. Er werden weer workshops georganiseerd in de hele regio om de jonge bouwers te stimuleren en in de optocht komt er een nieuwe categorie t/m 16 jaar. Ook de route wordt aangepast, en zal bijna 100 meter korter zijn, want de jeugd werd in de nieuwe Beukenlaan opgesteld. Er werd een geweldig jublieumfeest georganiseerd, waarvoor Dreamboat eenmalig opnieuw optrad. Verder was er een kindermiddag met 2e-handskledingbeurs voor het goede doel. Daarna was er nog het “gewone” carnaval zoals alle 54 voorgande jaren. Dus met een Prinsengeburenbal, sleuteloverdracht, gezinsbal, kroegentocht en een optocht. Die laatste werd weer door CV De Flitsers gewonnen. Ook ging de prinsenwagen voor een keer naar het Kaaiengat om met een aantal speciale mensen de optocht mee te doen! Bij de afsluiting van de laatste carnavalsavond was er het afscheid van Interstruif, die er na 28 jaren carnaval organiseren mee stopte. Einde maart volgde nog een jubileumfeest met de stichting Erbij, die kreeg bij gelegenheid van 40 jaar activiteiten voor mensen mert een beperking de hoogsdte onderscheiding: deStenen  Pan.