Ons Weekblad zaterdag 22 februari 1958

Ook Alphen vierde Carnaval

Met een geweldige klap is dit jaar onverwachts de carnavalsbom in Alphen gebarsten. Onverwachts zeggen wij, want al was het bekend dat er zondag en dinsdag gecostumeerd bal bij “Den Brouwer” zou zijn, niemand had verwacht of durven denken dat Alphen zó rijp was om carnaval te vieren. Terwijl zondag vele dansliefhebbers in zaal “Den Brouwer” aanwezig waren, was het aantal gecostumeerden beperkt. Maar toen ineens begon er iets te broeden en hing er een geladen sfeer van geheimzinnigheid.
”Die en die komen gecostumeerd en wij moeten óók iets doen”, dat waren zo van die flarden van gesprekken, die overal waren op te vangen. En toen dinsdagavond de harmonie een rondje maakte en geheel in zotte of fraaie klederdracht was gestoken, toen kwamen daar de tientallen gecostumeerden ineens overal en nergens vandaan en bevolkten zij met één slag de zaal, het café en alle aanpalende vertrekken en leek het op een invasie van gele Chinezen, zwarte nikkers en bontgekleurde cowboys enz. Er is gedansen en gesprongen een hele avond lang, met een moed en doorzettingsvermogen, zoals die bij onze dagelijkse werkzaamheden zelden wordt opgebracht. Vermoeidheid kende men niet, want ’t was carnaval ! Feest van de zotheid. En of nu de ouderen de jongeren aangestoken hebben of andersom, wij zouden het niet kunnen zeggen, maar feit was het dat ook de schoolgaande jeugd en zelfs onze allerprilsten uren achtereen in groepjes door het dorp heeft gezongen en ook zij wisten ons te vertellen dat het carnaval was. In de meest zotste maar ook vaak werkelijk mooie klederdracht hebben zij het feest der dwaasheid gevierd. Ook praktisch alle jeugdverenigingen hebben dit jaar voor het eerst in besloten kring carnaval gehouden. Wij durven daarom zeggen en beweren dat héél Alphen in één keer door het feest van leut en plezier is gegrepen en vast als een paal boven water staat, dat het volgend jaar dit feest nog veel grootser en gekker zal zijn, maar dan wellicht in meer georganiseerde banen zal worden geleid door een carnavalsvereniging, die men van plan is in het leven te roepen.

 

Op de beide avonden bij “Den Brouwer” werden prijzen uitgereikt aan de mooist of origineelst gecostumeerden. Zondag werden deze prijzen geschonken door de hotelhouder Jac Eijkens, terwijl dinsdag de harmonie, door wie deze avond georganiseerd was ten bate van het instrumentenfonds, er enkele geldprijzen voor over had om de mooiste paren te belonen. Zondag vielen de prijzen als volgt:

Dames: 1 Ria Driessen Alphen, Spoetnik; 2 Anny Segers, Alphen, keukenprinses; Agnes van Heumen, Oosterwijk, Spaanse schone; Nelly Schoenmakers, Chaam, Boerin; Willy Segers, Alphen, Zigeunerin.

Heren: 1 M. Spitters, Romein; 2 André Driessen, Noorman; 3 Rien Driessen, Prins Carnaval; 4 Sjef Driessen, Indiaan; 5 Ad Geerts, Clown, alle uit Alphen. Verder werden nog enkele troostprijsjes uitgereikt.

Om de mooiste paren dinsdag uit de bus te laten rollen was eigenlijk onbegonnen werk. Kies maar uit de vele tientallen prachtig verklede paren, als ze bijna allen even mooi en origineel zijn. En Prins Carnaval Vlevolhard I, die in hoogsteigen persoon aanwezig was en de touwtjes in handen hield, was wel zo verstandig een geheime neutrale jury aan te wijzen die dan op haar beurt maar moest beslissen wie in haar ogen het mooist was. Na drie kwartier was het zover, dat de uitslag werd bekend gemaakt. 1 Jan Baeten –de Jong; Ad Oomen-de Jong; Fons van Tilborg-Wouters; 4 Toon Verheyen-Oomen. Een troostprijs kreeg hèt stel van de avond Ad van Tilborg en Joanneke Bas en toen dit duo “schooljongen en clown” hun troostprijs op het podium in ontvangst kwam nemen deden ze dit wel op een zo komische wijze dat de zal “plat” ging van ’t lachen en de leut het hoogste punt bereikte.

Kortom, Alphen heeft carnaval gevierd op een uitbundige maar passende wijze en velen zien nu reeds uit naar carnaval 1959.